Gå til innhold
Tid

08.02.2024 kl. 19:00

08.02.2024 kl. 19:45

Sted

Målselv bibliotek, Istindportalen

Velkommen til temakveld om samiske kulturminner i Dividalen Nasjonalpark.

Dividalen har et rikt kulturliv. Dette er områder som tidligere har vært jakt og fangstområder fra steinalder og frem til ny tid. Områdene er også kjent som fast sommerboplass-med ferdselsårer for flytting av tamrein fra innlandet og kysten fra Lainiovuoma siida.

Målselv bibliotek får besøk av Stine Barlindhaug, seniorrådgiver Kulturminner ved sametinget i Karasjok som skal fortelle om samiske kulturminner i Dividalen.

Foredraget er en del av markeringen av samisk nasjonaldag 6. februar