Gå til innhold
Tid

25.10.2023 kl. 18:00

25.10.2023 kl. 19:00

Spor i ord og joik, er en forestilling med samiske skapelsessagn fra boken Spor i ord – Luottát saniin.

 

Sagnene handler om hvordan dyr ble skapt, om hvordan man med magi kan flytte øyer, forstyrre jaktlykken – og om å berge seg ute i livet.

I den samiske joiketradisjonen finnes det joiker om det meste, og når June har fortalt et sagn om et dyr joiker hun dyret.

Dyrejoikene er ofte morsomme og med en kort tekst som forteller om dyrets særegenheter.

Forestillingen inneholder også et lite kurs i joik.

 

June Sommer Strask: Spor i ord og joik – čájálmas lea dárogillii

Spor i ord og joik, lea čájálmas sámi sivdnádusmáidnasat birra girjjis Spor i ord – Luottat sániin. Muitalusain lea sáhka mo eallit leat sivdniduvvon, mo olmmoš noaidegoansttain sáhttá sirdit sulluid, muosehuhttit bivdolihku – ja mo birget eallimis.

Sámiid juoiganárbevierus gávdnojit luođit vaikko main birra, ja go June lea muitalan máidnasa muhtin ealli birra de son juoigá ealli. Ealli luođit leat dávjá suohttasat ja dain lea oanehis dajahusat mat muitalit ealli erenomášvuođaid birra.

Čájálmasas lea maiddái oanehis juoigankursa.