Velkommen til utstilling: Krigsfanger i Målselv

14. februar 2020 - 20. mars 2020

kl. 15.00 - kl. 20.03

Sted: Målselv bibliotek
9325 Bardufoss

Klasse 9A har i høst deltatt i et tverrfaglig historieprosjekt med tema: Krigsfanger i Målselv under den andre verdenskrig. Dette prosjektet har ført til en utstilling som dere nå kan se på Målselv bibliotek. Utstillingen består blant annet av en rekonstruksjon av fangeleiren på Høgskarhus i Dividalen, en samling håndverk laget av krigsfanger, kart over de ulike kjente fangeleire i Målselv, boksutstilling(om temaet) og en historisk informasjonstavle.

Før klassen startet prosjektet så visste elevene lite om at det hadde vært flere krigsfangeleirer i Målselv under krigen, og de var heller ikke klar over hvordan fangene ble behandlet av tyskerne. De fleste av fangene som var i Målselv var fra sovjet, såkalte russefanger, men det var også andre nasjonaliteter representert som til eksempel fra Jugoslaver, Tsjekkere, med flere. Disse fangene ble behandlet som slavearbeidere, bodde under kummerlige forhold, og de fikk lite mat og det var dårlig med klær.

Klassen har også i forkant av prosjektet jobbet med å sette seg inn i denne historiske epoken, de har jobbet med menneskeverd og regler i krig, de har besøkt Forsvars museum på Setermoen og gått Russeveien/Blodveien i Storfjord. Elevene har hatt et tett samarbeid med historielaget, som har lagt til rette for befaring på ulike fangeleirer, hjulpet med intervju av tidsvitner, og de har delt de få kildene de selv har om temaet.

Vi håper mange benytter anledningen til å komme og se på dette spennende prosjektet og utstillinga!

Velkommen 🙂

Arrangør: Målselv bibliotek, Den kulturelle skolesekken, historielaget og klasse 9 A ved Bardufoss ungdomsskole

Pris/Billetter: Gratis!

Kontaktperson: Marit Fossen

Troms fylkesbibliotek

Sidene er utarbeidet i samarbeid med Troms fylkesbibliotek