Gå til innhold

Biblioteket har i oppgave å utvikle Norge til et positivt og livskraftig flerkulturelt samfunn. Det er tre hovedområder som det er nødvendig å jobbe med for å oppfylle hovedmålet : Integrasjon, kulturelt mangfold og interkulturell kompetanse, samhandling og utveksling.

Hvordan låne på biblioteket?


Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort og det er gratis. Informasjon om lånekort og låneregler.

 

PressReader

PressReader er en avis- og magasinportal med over 5000 titler på mer enn 60 språk.
På biblioteket har du fri tilgang. Du kan også laste ned appen og lage deg en profil. Da vil du ha tilgang i 72 timer etter at du har forlatt biblioteket. Det er mulig å logge inn med lånekort og pinkode vil man ha tilgang til PressReader over alt.

Ny i Norge - nyheter på flere språk

Med kanalen Ny i Norge vil NRK gi nyankomne og flyktninger i Norge en mulighet til å bli bedre kjent med landet de har kommet til. Målet er at tilbudet, som i hovedsak, omfatter lokale nyheter og reportasjer fra hele landet, bidrar til en større forståelse av, og integrering i, det norske samfunnet. Innslagene kommer hovedsakelig fra NRKs distriktskontorer, og gir et nært og ofte uhøytidelig bilde av Norge. Foreløpig presenteres innholdet på arabisk, kurdisk, somalisk, tigrinja og dari.

Det flerspråklige bibliotek

Det flerspråklige bibliotek skal være det selvsagte stedet å oppsøke for å skaffe morsmålslitteratur til språklige minoriteter i Norge. Privatpersoner har tilgang til hele det flerspråklige bibliotekets samlinger via sitt lokale bibliotek. Med nasjonalt lånekort kan du selv bestille bestemte titler gjennom vårt websøk og få det sendt til ditt bibliotek.  Biblioteket kan også bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på språk du er interessert i.

Vi tilbyr

 

  • Ordbøker, språkkurs og samfunnsfaglige opplæringsbøker som språkserier Stein på stein, Ny i Norge og Mot målet
  • En stor samling engelskspråklige bøker
  • En samling bøker og filmer fra Det flerspråklige bibliotek
  • Fjernlån av fremmedspråklige bøker