Hva skjer?

Norsk lyd-og blindeskriftbibliotek er bibliotek for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn.

Les mer her :

Norsk lyd-og blindeskriftbibliotek

 

 

 

 

Dette biblioteket

Annet bibliotek

Troms fylkesbibliotek

Sidene er utarbeidet i samarbeid med Troms fylkesbibliotek