Ny i Norge

Biblioteket har i oppgave å utvikle Norge til et positivt og livskraftig flerkulturelt samfunn. Det er tre hovedområder som det er nødvendig å jobbe med for å oppfylle hovedmålet : Integrasjon, kulturelt mangfold og interkulturell kompetanse, samhandling og utveksling.

  • Ordbøker, språkkurs og samfunnsfaglige opplæringsbøker som språkserier Stein på stein, Ny i Norge og Mot målet.
  • En stor samling engelskspråklige bøker.
  • En samling bøker og filmer fra Det flerspråklige bibliotek.
  • Fjernlån av fremmedspråklige bøker.Litt mer om Det flerspråklige bibliotek
    Det flerspråklige bibliotek skal være det selvsagte stedet å oppsøke for å skaffe morsmålslitteratur til språklige minoriteter i Norge. Privatpersoner har tilgang til hele det flerspråklige bibliotekets samlinger via sitt lokale bibliotek. Med nasjonalt lånekort kan du selv bestille bestemte titler gjennom vårt websøk og få det sendt til ditt bibliotek.  Biblioteket kan også bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på språk du er interessert i.

 

Troms fylkesbibliotek

Sidene er utarbeidet i samarbeid med Troms fylkesbibliotek