Student

Biblioteket har et tilgjengelig studierom for studenter. Du kan etter forespørsel tegne en studieromkontrakt med biblioteket som gir deg tilgang til studierommet i forbindelse med studiearbeid, kontakt med lærested, og samarbeid med andre studenter.

Studierommet:

  • Trådløst Internett
  • PC med minimum programvare, skriver og scanner.
  • Det er tilgjengelig sitte og bordplass for inntil seks personer samt tavle ved behov.
  • Rommet er tilgjengelig i hovedbibliotekets åpningstider,  men studenter kan skrive en studieromskontrakt med biblioteket og sikre tilgang også utenom bibliotekets åpningstider.
  • Nøkkeldepositum kr 500. Beløpet refunderes ved innlevering av nøkkel.
  • Depot av bøker for den desentraliserte sykepleieutdanningen som tilhører Norges Arktiske bibliotek.
  • Studieplasser finnes også på Høgtun bibliotek.
  • Tilbudet er gratis.

Fjernlån:

  • Både hovedbiblioteket og filialene Høgtun og Øverbygd bibliotek skaffer studielitteratur og annen relevant litteratur fra andre folke- og universitetsbibliotek. Denne tjenesten er gratis, men uavhentet fjernån medfører et gebyr på minimum kr 100,-.

Troms fylkesbibliotek

Sidene er utarbeidet i samarbeid med Troms fylkesbibliotek