Gå til innhold

Låneregler

Det er gratis å låne på biblioteket
Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier har andre lånetider.
Bøker, lydbøker, musikk : 28 dager
Film: 7 dager
Språkkurs: 56 dager
Tidsskrifter: 14 dager
Hurtiglån (nytt, spesielt etterspurt materiale): 7 dager
Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket.

Ansvar og brudd på regler

For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig
Tapt eller skadet materiale må erstattes ved å kjøpe samme bok eller materiell.
Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerett