Filialer

Høgtun bibliotek er et kombinert folke- og skolebibliotek og ligger på Høgtun ved Olsborg. Målselv kommune kjøper bibliotektjenester hos Troms fylkeskommune.

 • Biblioteket har en kunst- og handverkprofil og en stor samling bøker innenfor denne emnekretsen.
 • En god samling av fag, skjønn, barne og ungdomslitteratur.
 • Temakvelder.
 • Selvbetjent utlån.
 • Nærhet til Olsborg skole og Olsborg barnehage.
 • Tar imot klasssebesøk og besøk fra barnehager.
 • Bokkasser til skoler og barnehager.
 • Fjernlån til studenter og andre.

Øverbygd bibliotek ligger i helsehuset på Holt i Øverbygd.

 • Biblioteket har et bredt utvalg av fag, skjønnlitteratur og filmer.
 • Strikke- og håndverk kvelder.
 • Tar imot klassebesøk og besøk av barnehager.
 • Bokkasser til skoler og barnehager.
 • Fjernlån til studenter og andre.