Samarbeidspartnere

Bibliotekene har en rekke samarbeidspartnere, noen avtaler er formalisert og andre ikke.  Uansett styrker og vokser hver og en av oss ved å samarbeide med andre. Ta gjerne kontakt om dere har saker eller arrangement dere ønsker å samarbeide med biblioteket om.

  • Klippa: Bokbil som går mellom filialene, kommunehus og skolene i kommunen. I hovedsak kjører bilen en gang i uken, men til Karlstad skole hver 14. dag. Vi har også innledet samarbeid med Bardu bibliotek og bokbilen bringer jevnlig bokkasser mellom Målselv bibliotek og Bardu bibliotek.
  • Målselv mållag: Arrangement og boksalg.
  • Midt-Troms Naturlag: Arrangement.
  • Velferden: Hovedbiblioteket er kombinert folke- og velferdsbibliotek.
  • Målselv historielag: Samarbeid om arrangement.
  • Regionalt biblioteksamarbeid. Kommunene i Midt- Troms har et Regionalt samarbeid forankret i en bibliotekplan som godkjennes av Regionsrådet.
  • Midt-Troms friluftsråd: Depot turutstyr.
  • Troms fylkesbibliotek.

Troms fylkesbibliotek

Sidene er utarbeidet i samarbeid med Troms fylkesbibliotek