Gå til innhold
  • 28. september 2021

Me vil markera denne FN-dagen med å fortelja om bibsok.no. Dette er ei teneste som alle kan nytta seg av. Biblioteket kan tinga bøker til deg frå heile landet, men om du brukar lånenummeret ditt og passordet, kan du også tinga bøker sjølv på same måte. Det er gratis og unikt å ha heile Noreg som ditt private bibliotek.

Biblioteket ønskjer å stå til teneste for det du måtte ha bruk for av kunnskap. Det er også berekraftig å dela på bøkene. Me sparar papir, økonomi og er i tillegg demokratisk: Lik rett til å få tilgong til informasjon. Alt dette er gratis!